Berkenwoude - Nederland
Samantha van der Wouden- Diedericks,
multidisciplinair kunstenaar, is afkomstig uit Zuid Afrika.
 
Samantha studeerde Beeldende Kunsten aan de Universiteit van Technologie en haar M.Tech Graad in Fine Arts haalde zij na 5 jaar voltijdse studies, waarna zij is gaan werken als Grafisch Vormgeefster. Tegelijkertijd gaf ze les aan de akademie in Grafische Vormgeving. Daarna volgde zij studies aan de Universiteit van Zuid-Afrika in Communicatie en de Engelse taal. Jaren later volgde zij verdere opleidingen aan de Academie in Keramiek en Sculptuur.
 
Diversiteit
Samantha:‘Mijn werk is indertijd begonnen met het uitbeelden van symbolen. Ieder ras en cultuur heeft eigen beelden, maar diezelfde beelden zie je in verschillende culturen in andere vormen weer terug. Multiculturele facetten hadden in Zuid Afrika in een harmonieuze relatie tot elkaar. Ieder wist precies waar hij of zij in paste, aan de hand van fysieke kenmerken zoals de plaats en vorm van het jukbeen of andere, cultuurbepaalde kenmerken. Het was niet alleen kleurrijk en divers maar ook leuk en levensverrijkend.
 
Identiteit
‘Mijn werk gaat over multiculturele samenlevingen, leefklimaat en identiteit.
Het leven gaat in cirkels, van onstaan tot vormen en samengaan. In alle facetten van het leven kom je dat tegen. Van taal, gewoonten en tradities, vriendschappen tot carriëre en persoonlijke ontwikkeling. Meestal vormen die cirkels een geheel. Met een ernstig auto-ongeluk, en met mijn emigratie naar Nederland zijn essentiele elementen uit mijn leven plotseling definitief afgesneden.
Momenteel maak ik hybride- kunst. Hoe ontwikkel je je als ontwortelde? Je moet jezelf afbreken om met gebruik van andere herkenningsfactoren een nieuw leven op te bouwen. Daaruit ontstond mijn hydra-theorie, om te kunnen overleven in een ‘vreemde’omgeving of andere kultuur moet je als mens inherent veranderen, je moet jezelf als’t ware herschrijven. Want niets wat voorheen vanzelfsprekend was bestaat nog. De persoon in de spiegel is een vreemdeling.
 
Mind-scape
Ik heb een tuin in mijn hoofd gemaakt. Ik noem het ‘de Tuin in mijn kop’ met daaruit voortbloeiende ‘Mind-Trees. Als je een mens beziet als ware het een boom voel je scherp aan of er iets bloeit of mankeert. Of de bladeren groen zijn of er een tak is afgezaagd. In die verbeelding kun je de boom verzorgen en gezond houden. Van de Mind-Trees ben ik naar de Mind-Scapes gegaan. Met behulp van deze landschapsymboliek, waar beweging een belangrijker rol speelt, overleef ik, als ontwortelde in een vreemd land. Ik heb iets anders belangrijks geleerd, namelijk het mezelf blootgeven. Door deel te nemen aan culturele activiteiten ga je deel uitmaken van je omgeving. In mijn werk ben ik daardoor ook meer kleuren gaan gebruiken.’
 
Samantha van der Wouden werkt veel in opdracht, en verkoop aan bedrijven en partikulieren. Ze geeft lezingen en workshops aan partikulieren en bedrijven (bv. als teambuilding) en verder geeft ze schilder en tekenles, en op aanvraag les in andere disciplines in eigen atelier.