SamShakti Bio

30 mei 2021 23:29

Sam van der Wouden-Diedericks, begon haar carrière als Maria CM (Ria) Diedericks en werkt nu onder het pseudoniem SamShakti. Ze studeerde Beeldende Kunst aan een van de prestigieuze Kunstacademies in Zuid-Afrika (University of Technology, Vanderbijlpark) met als hoofdvak Printmaking skills, waaronder Etsen, Zeefdrukken en Litho's. Haar fascinatie gaat uit naar grafische lijnen, etnologie en genealogie, hoe verschillende genen en culturen menselijke gezichten vormen. Dit alles is zichtbaar in haar figuratieve en abstracte werken die gevuld zijn met allegorische symboliek. Het grootste deel van het jaar woont ze nu in Nederland, behalve haar voortdurende reizen terug naar de Afrikaanse bush, bergen en zee.

Ze werkte als grafisch ontwerper, ontwikkelde haar illustratieve vaardigheden en haar organisatorische vaardigheden in communicatie en PR (wat leidde tot een bachelor in communicatie aan UNISA) In een later stadium studeerde ze keramische beeldhouwkunst en gaf ze computervaardigheden aan 3e jaar grafische studenten.

Ze is een gedisciplineerde en productieve kunstenaar, ze werkt elke dag, gemotiveerd door een sterke esthetische verkenning. ze wisselt figuratieve en abstracte werken af, in verschillende media en maten, haar droom is om werken op monumentale schaal te maken.

SamShakti is sinds 2001 ook kunstdocent en yogadocente toen ze naar Nederland emigreerde. Door dit werk staat ze dicht bij mensen met de behoefte om hun artistieke, fysieke, mentale en creatieve behoeften te verkennen, door middel van haar leringen helpt ze hen hun balans te vinden door middel van artistieke en fysieke expressie.

"De aanwezigheid van lijn en fractals in mijn werk is een viering van Ritme tussen positieve en negatieve ruimtes die concurreert in een uitdrukking van absolute emotie en ultieme vorm, het vinden van balans tussen de lijnen en ruimtes, het opbouwen van vorm in de negatieve ruimte, de energie rond een vorm"

Ze beeldhouwt de vorm (positieve ruimte) en tegenvorm (negatieve ruimte) met licht en schaduw met energie en beweging. De snelheid van het oog wordt vastgelegd in de beweging van de lijn die contour en ritme volgt. Het creëren van een visuele speeltuin van lijn en emotie. Een dans op zich!

"Tekenen is voor mij het zichtbare resultaat van een veelheid aan beslissingen, gegenereerd door de achtergrond van een grafische en fotografische cultuur." Abstractie maakt het mogelijk om intuïtie in volledige mate het onbewuste geheugen van vorm en vorm van geheugenbewustzijn te reflecteren, bevrijd van figuratieve rationaliteit, de grafische lijn volgt een geïmproviseerde manier, gesmeed in ervaring en cultuur die de kunstenaar diep bewoont.

Een singulariteit en gevoeligheid zijn te vinden in de continue vormen en beweging, deze draad drijft de kunstenaar, het spel van ritme en vorm, de vorm binnen een vorm, de magische wiskunde van de zichtbare wereld. Tekeningen van SamShakti zijn bijna driedimensionaal, organisch ontmoet geometrisch, abstractie ziet eruit als een dans tussen realisme en fractals, waar er nooit een herhaling van beweging is, hoewel het inherent patroonvorming is.

Het is geen toeval dat ze een verband vindt tussen tekenen en muziek, woorden en natuur, alles in de taal en in de expressie, een soort visueel "earthmusicpoem".

ZE NOEMT ZICHZELF EEN ALLEGORISCHE SYMBOLIST waar elk teken, elke regel betekenis heeft afgeleid van een leven lang onderzoek en praktijk.

FACESCAPES (geluid en woorden)

SamShakti portretteert bijna uitsluitend gezichten. "De observatie van het menselijk gezicht is subjectief, we scannen voortdurend naar informatie, we vangen de stemming, emotie en karakter die daaruit voortkomen, het biedt een oneindig scala aan houdingen en emoties, een reactie daarop." We passen allemaal emotiedetectie toe bij het zien van een gezicht, het is instinctief. Deze spontane interpretatie komt voort uit een natuurlijke staat van herkenning en sociale verzorging, de overlevingsstrijd vluchtmodus. Samshakti is een waarnemer, een mentale scanner, ze onthoudt visueel al deze aanwijzingen, die in een droomtoestand ("ze droomt deze gezichten"), leidt tot portretten, waar je jezelf misschien zelfs herkent. Ze schildert meestal vanuit het geheugen, maar zeer zelden uit foto’s dat ze heeft gemaakt van onderwerpen die haar zoektocht naar intensiteit, complexiteit en continuïteit ondersteunen. Haar portretten worden bewoond door karakter dat hen in hun tweedimensionaliteit inhoud en ziel geeft. Ze streeft naar emotie in plaats van realisme!

BOOMLANDSCHAPPEN > VERBONDENHEID

"Wij zijn van deze aarde! We zijn aan elkaar gebonden in deze Cirkel van het leven, niets is eeuwig, het is allemaal een illusie, het is allemaal een droom".

 

Samshakti heeft een begrip en diepe verbondenheid met die binnenruimte, waar dromen leven en haar ware aard in overvloed is, fysieke muren de geest niet beperken.

Tijd doorbrengen in de natuur wekt ons tot de heilige dimensies van het leven en verbindt ons met een bron van nieuwsgierigheid, mededogen en veerkracht binnenin. De natuur koestert onze creativiteit en wekt de vrijheid om ons ware zelf uit te drukken.  

FOTOGRAFIE (grassen en dergelijke!) DE CIRKEL VAN HET LEVEN - RITME EN PATRONEN (fractals)

Door middel van fotografie kan ze op een abstracte manier observeren, het spel van licht op schaduw, het bestaan van vorm in vorm, de basisstructuur en regels in de natuur zijn te vinden in de wiskunde. BasisELEMENTEN zijn niet alleen te vinden in Hoe te tekenen waar je basiswiskunde gebruikt, maar zijn ook de kracht van de Elementen van de Natuur, bijvoorbeeld Vuur, Aarde, Water, Wind en Ether! Wat allemaal symbool staat voor kleur en energie! Die op zijn beurt kan worden teruggetrokken naar de fundamentele menselijke ervaring! Aardendichtmuziek!

Muziek en dans. Wij zijn Ritme en Beweging, het is inherent aan het mens-zijn om te communiceren door middel van geluid, beweging, spraak en kunst.  Communiceren in deze kunstvormen kan ritme en harmonie brengen in het lichaam-geest complex!

In hart en nieren is SamShakti een activist en natuurbeschermer, een strijder voor wat goed en puur is, en eerlijk en waar. De natuur heeft zijn eigen evenwichtsmiddel. Als je de natuur observeert, zul je zien dat de vijf elementen die de basis vormen tegen elkaar staan, bijv. water vernietigt vuur, vuur vernietigt lucht. Daarin is een balans te vinden! De Yin en Yang, de flow en de rust, de stilte en de storm.

MINDSCAPES en wiskunde

De praktijk van tekenen, schilderen en beeldhouwen is een continu proces dat wordt gekenmerkt door het streven naar visuele balans. Het is ook een omzetting van het zoeken naar innerlijk evenwicht. Materie weerstaat ons wanneer we schilderen of beeldhouwen, deze weerstand van materiaal of medium is het ultieme gesprek dat we hebben met onszelf en het medium, het plezier om een visueel gesprek te vormen door het gebruik van kleur en medium, of het nu twee- of driedimensionaal is!

Deze mededeling resulteert in een wereld die allegorisch is in zijn totaal. "Mijn weergave van het menselijk gezicht en het natuurlijke woord geeft aanleiding tot een zoektocht naar identiteit." Alles is met elkaar verbonden, het ene medium voedt het andere in deze zoektocht. Het tekenen van de natuurlijke wereld en gezichten bracht haar ertoe om emoties en oorsprong te bekijken en vast te leggen, om gevoelig te worden voor patronen en fractals en wiskundige vergelijkingen. Door deze observaties te delen, kon ze de werking van haar eigen geest definiëren, haar ervaring van verlies en het herbouwen van haar eigen realiteit,

EEN OVERLEVENDE

Op jonge leeftijd overleefde Sam een bijna dood ongeval waardoor ze nog steeds herstelde na jaren van operaties en het verlies van vrienden en geliefden. Weg van familie en een manier van leven waarmee ze opgroeide, werd ze de Hybride. Ze schildert haar leven en integreert al haar ervaringen in een puzzel van het leven. Ze bezit deze ervaring en ze bevrijdde zichzelf, ontwikkelend een minder geremde, een meer directe uitdrukking. Ze trekt de kijker graag mee in de emoties die ze heeft ervaren.  Voor haar is een kunstwerk klaar wanneer ze de kijker naar binnen kan trekken en ze hun eigen emoties kan laten ervaren in het kijken, Kunst ligt in het oog van de toeschouwer!

DROOMLANDSCHAPPEN EN DE ELEMENTEN VAN SYMBOLIEK

Sam definieert zichzelf als een allegorische symbolist, in die zin dat haar beeld de representatie overstijgt. Het stelt iemand in staat om het heilige te bereiken, om een dimensie te bereiken die heiliger is dan het origineel.

Altijd bedoeld om die innerlijke gesprek zichtbaar te maken (het heimwee naar Afrika), beperkt Sam zich niet langer om te proberen in te passen in de Nederlandse manier van representatie, in haar hart een Zuid-Afrikaan, ze heeft geen interesse om het Nederlandse landschap te schilderen. Deze worden ervaren door het gebruik van Photography, een enthousiaste fotograaf van patronen en textuur (een inherente fascinatie voor bomen en grassen, vormen en kleur). Ze plaatst haar vrije gebruik van lijn in abstracte en figuratieve werken, die met haar griezelige vermogen van het gebruik van kleur en vorm met de diepere betekenis en symboliek verbonden aan kleur en symbolen. Ritueel en symboliek definieert haar. Waar ze in het begin voorzichtig was met de intrinsieke emoties die daaruit voortkomen, met oefening en technisch gemak, is er meer vrijheid om alle praktijken samen te voegen ... Het geeft meer intensiteit, beweging en nuances aan haar werk.

SamShakti's artistieke reis is een symbiose van haar opgroeien in Afrika, wonen in Nederland, overleven van een burgemeester auto-ongeluk, en als kunst- en yogaleraar, binnen dit alles is er evenwicht te vinden, een zekere je nais ce quas, een geschenk van het leven en het plezier daarvan!

Dit is waar haar voortdurende interesse ligt, de kleuren, geuren, geluiden van beelden van Afrika, ze is Afrika, ze is een Zuid-Afrikaanse Merkmaker! Haar Droomwereld komt tot leven in haar Studio!