My story.

 

Today’s now is different from yesterday’s now, as we are evolving and being shaped differently every day, with altered mindscapes and colours to paint our own daily, pretty pictures with. How do we become investigators of the ordinary?

The Art of seeing has to be learned.

Me, now, is built up in layers from years of traumatic experiences, from growing up in South Africa (that shaped and supported my wild spirit ) to living in the Netherlands (adapting to a new culture /language), where you have to unlearn everything that was a given.

Some traumatic highlights:

A friend and I were the only survivors from an automobile accident that claimed 6 lives and fractured my body and maybe my mind (I died, I survived) I lost my big love in the accident (I survived) After years of surgery, and more in the future (I am glad to be alive) my best friend got shot in her bed through some random killing spree in South Africa (my heart died, I survived)

I moved continents (I survived through utter tenacity, staying true to myself)

I lost my Brother and my Dad in one year (I survived)

How does one stay true to oneself, even in Hybrid mode?

We grow, we evolve, but the core of our beings doesn’t change it only adapts. Survival mode lets you change your molecules (almost like a chameleon ) - you appear as the people around you, you wear your disguise like a cloak, and you fit into the world, but inside your wild heart, nothing has changed, you are at the core still that young girl on her horse riding through wide horizons thinking "wide" thoughts.

I am an Artist, and being creative in all walks of life, I reinvent myself daily. Every day represents a new canvass of my life. I teach what I know and what I don’t know in an organically growing fluent manner. Who we surround ourselves with ultimate forms who we are - what we think and do.

I am an optimistic real-time dreamer, with fresh expert eyes, (or maybe I am blind), fascinated with the Positive and Negative shapes of life (form, colour, light, mind, thought, seeing, feeling)

Realtime finds me in the studio (either doing or teaching) Art, Mindfulness and Yoga.

 

 

Mijn verhaal.

 

Het nu van vandaag is anders dan het nu van gisteren, omdat we elke dag evolueren en anders worden gevormd, met veranderde mindscapes en kleuren om ons eigen dagelijkse, mooie beeld mee te schilderen. Hoe worden we onderzoekers van het gewone?

De kunst van het zien moet geleerd worden.

Het ik, nu, is opgebouwd in lagen van jarenlange traumatische ervaringen, van opgroeien in Zuid-Afrika (dat mijn wilde geest vormde en ondersteunde) tot wonen in Nederland (aanpassen aan een nieuwe cultuur /taal), waar je alles wat een gegeven was moet afleren.

Enkele traumatische hoogtepunten:

Een vriend en ik waren de enige overlevenden van een auto-ongeluk dat 6 levens eiste en mijn lichaam en misschien mijn geest brak (ik stierf, ik overleefde) Ik verloor mijn grote liefde in het ongeluk (ik overleefde) Na jaren van chirurgie, en meer in de toekomst (ik ben blij dat ik leef) werd mijn beste vriendin in haar bed neergeschoten door een willekeurige moordpartij in Zuid-Afrika (mijn hart stierf,  Ik heb het overleefd)

Ik verhuisde continent (ik overleefde door uiterste vasthoudendheid, trouw blijven aan mezelf)

Ik verloor mijn broer en mijn vader in één jaar (ik heb het overleefd)

Hoe blijf je trouw aan jezelf, zelfs in de hybride modus?

We groeien, we evolueren, maar de kern van ons wezen verandert niet, het past zich alleen aan. In de overlevingsmodus kun je je moleculen veranderen (bijna als een kameleon) - je verschijnt als de mensen om je heen, je draagt je vermomming als een mantel, je past in de wereld, maar in je wilde hart is er niets veranderd, je bent in de kern nog steeds dat jonge meisje op haar paard dat door brede horizonten rijdt en brede gedachten denkt.

Ik ben een kunstenaar, creatief in alle lagen van de bevolking, ik vind mezelf dagelijks opnieuw uit. Elke dag vertegenwoordigt een nieuw canvas van mijn leven. Ik geef les wat ik weet en wat ik niet weet op een organisch groeiende vloeiende manier. Wie we ons omringen, vormt uiteindelijk wie we zijn - wat we denken, wat we doen.

Ik ben een optimistische real-time dromer, met frisse deskundige ogen (of misschien ben ik blind), gefascineerd door de positieve en negatieve vormen van het leven (vorm, kleur, licht, geest, gedachte, zien, voelen)

Realtime vindt mij in de studio (of ik doe of lesgeef) Kunst, Mindfulness en Yoga.